×
Avto GumeMoto GumeTovorne GumeGume za MehanizacijoGume za KoloPlatiščaOprema
brezplacni-oglasi

Pravila in Pogoji uporabe


1. člen
Za uporabo spletnega mesta gumer.net se mora uporabnik strinjati s Pogoji uporabe spletnega mesta gumer.net. Sprejem pogojev uporabe je pogoj za uporabo, registracijo in objavo oglasov na spletnem mestu. Če se uporabnik s tem ne strinja, mora nemudoma prenehati uporabljati spletno mesto gumer.net.

2. člen
Spletno mesto gumer.net je posrednik med kupci in prodajalci.

3. člen
Pred objavo oglasa se mora uporabnik registrirati in biti na datum registracije star najmanj 18 let. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti vsa zahtevana polja. Za podatke o dostopu do uporabiškega računa skrbi in je odgovoren uporabnik sam, ki je opravil registracijo. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime (e-mail). Uporabnik se s sprejemom pogojev zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

4. člen
Upravljavec spletnega mesta gumer.net vsem uporabnikom nudi strokovno in tehnično pomoč pri uporabi spletnega mesta, in sicer kadarkoli preko elektronske pošte ali strani pomoč uporabnikom.

5. člen
Vsak uporabnik spletnega mesta gumer.net s sprejemom teh pogojev dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen pravilnega delovanja spletnega mesta gumer.net in pošiljanje elektronske pošte v skladu z naslednjo točko teh pravil. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem osebnih podatkov ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec in lastnik spletnega mesta gumer.net. Upravljavec osebnih in ostalih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta gumer.net. Upravljavec bo podatke o oglasu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta gumer.net. Upravljavec spletnega mesta gumer.net si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali oglasu državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

6. člen
Uporabnik, ki opravi registracijo na spletnem mestu gumer.net, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi gumer.net. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA, pri čemer bo upravljavec v 15 dneh od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta gumer.net ali z zagotavljanjem storitve upravljavca. Uporabnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki jih je ali jih bo prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

7. člen
Spletno mesto gumer.net, njen upravljavec in lastnik ne odgovarjajo za resničnost podatkov pri oddanih oglasih in njihovo vsebino. Za objavljen oglas, vključno s fotografijami, povezavami in besedilom, je izključno odgovorna oseba, ki ta oglas objavi.

8. člen
Objava oglasov na spletnem mestu gumer.net je brezplačna za Fizične osebe in Podjetja (Oglaševanje)

9. člen
Uporabnik spletnega mesta gumer.net se zavezuje, da bodo njegovi vsebinski in slikovni oglasi resnični, da ne bo oglaševal vsebine, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Uporabnik v svoje oglase ne sme prepisovati ali kopirati vsebin iz oglasov drugih uporabnikov.

10. člen
Oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

11. člen
Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.

12. člen
Oglas mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se prodaja. Opis se mora nanašati zgolj na predmet prodaje. V oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali česarkoli, kar ni neposredno predmet prodaje. Zaradi preprečitve dela na črno lahko uporabnik registriran kot fizična oseba objavi do 6 oglasov hkrati. Podjetja imajo lahko neomejeno število oglasov. Cena predmeta pri oglasih, ki jo objavi uporabnik, predstavlja končno in zavezujočo ceno z DDV. Navedba cen, ki predstavljajo le del celotne cene, ni dovoljena.

13. člen
Oddan oglas bo objavljen na spletnem mestu gumer.net do deaktivacije ali izbrisa, ki ga opravi uporabnik, ki je oddal ta oglas.

14. člen
Fotografije pri oglasu morajo biti dejanske fotografije predmeta, ki se prodaja. Ni dovoljena objava istih fotografij v večih oglasih. Objava pasic in ostale oglaševalne vsebine v oglasih ni dovoljena.

15. člen
Oglas mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo. Upravljalec lahko, če ugotovi, da je oglas v napačni kategoriji le tega izbriše ali premakne v primerno kategorijo.

16. člen
Uporabnik lahko za isti predmet odda samo en oglas. Prav tako ni dovoljena objava oglasov za isti predmet v različnih kategorijah.

17. člen
Prepovedano je objavljanje oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Uporabnik se z oddajo oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. Upravljavec si v primeru, ko iz oglasa izhaja, da bi vsebina lahko pomenila objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takega oglasa ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je upravljavec dolžen organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o lastniku oglasa.

18. člen
Prepovedana je prodaja ukradenega ali ponarejenega predmeta. Ponarejeni predmet je predmet, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke.

19. člen
Oglas, ki vsebuje posebno ponudbo (kot npr. popust, darilo, …) mora imeti jasen opis te posebne ponudbe v besedilu opisa oglasa. Slik v oglasu ni dovoljeno označevati s posebno ponudbo. Posebna ponudba ne sme biti zavajajoča. Ponudnik mora v oglasu s posebno ponudbo nevesti, kje si lahko uporabnik prebere pogoje za pridobitev ugodnosti oz. pridobi dodatne informacije v zvezi s posebno ponudbo.

20. člen
Z oddajo ponudbe na posamezni oglas in sprejemom ponudbe s strani uporabnika, ki je oglas objavil, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, predmetu in ceni ponudbe…) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Prodajalci in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Upravljavec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Prodajalci in kupci s sprejemom Pogojev uporabe spletnega mesta gumer.net, z odločitvijo poslovanja preko spleta, prevzamejo tveganja povezana z verodostojnostjo identitete posameznega uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec in lastnik spletnega mesta ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

21. člen
Kontaktni obrazec pri posameznem oglasu je namenjen izključno povpraševanju glede konkretne ponudbe. Pošiljanje sporočil s kakršnokoli drugo vsebino ni dovoljeno.

22. člen
Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave oglasa, če meni da bi objava takšnega oglasa škodovala spletnem mestu gumer.net. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec spletnega mesta gumer.net si tudi pridržuje pravico, nemudoma deaktivirati tiste uporabnike, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu gumer.net ter njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.

23. člen
Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. Gumer.net ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepal. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško ime in geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

24. člen
Z objavo oglasa na spletnem mestu gumer.net, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto. Telefonska številka uporabnika mora biti aktivna in dosegljiva.

25. člen
Vsebina spletnega mesta gumer.net je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta gumer.net, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano.

26. člen
Uporabnik spletnega mesta lahko kontaktira drugega uporabnika spletnega mesta gumer.net preko spletnega mesta gumer.net zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja o predmetu iz oglasa. Uporabniku ni dovoljeno kontaktirati drugih uporabnikov spletnega mesta gumer.net za reklamiranje storitev ali izdelkov.

27. člen
Vsak uporabnik spletnega mesta gumer.net sprejema te pogoje ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta gumer.net, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

28. člen
Upravljavec si pridržujejo pravico, nemudoma deaktivirati tiste uporabnike, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu gumer.net, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.

29. člen
Upravljavec in lastnik ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene "takšne kot so". Upravljavec in lastnik ne odgovarja za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do omenjenega dogodka prišlo zaradi naklepnih ali malomarnih ravnanj upravljavca, z namenom škodovanja uporabniku. Gumer.net si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine delovanje portala gumer.net.

30. člen
Upravljavec spletnega mesta gumer.net si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik oglasa oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. Gumer.net ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in fotografije oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

31. člen
Namestitev piškotkov na spletnem mestu gumer.net je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Uporabnik je na spletnem mestu gumer.net obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka. Uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.

32. člen
Upravljavec spletnega mesta gumer.net si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te Pogoje uporabe.